Wspólna Polityka Rybacka - interwencja

Sty152010
Na prośbę koalicji polskich POE oraz szwedzkiej organizacji pozarządowej zajmującej się sprawami rybołówstwa FISH podjęliśmy interwencję na szczeblu rządowym w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej. Interwencja dotyczyła poparcia w reformie WPRyb lepszych instrumentów kontroli oraz glosu w sprawie prawnego wyłączenie artykułu dot. zawieszenia i anulowania wspólnotowej pomocy finansowej dla sektora rybołówstwa.
 
Wystosowane zostały stosowne pisma,z racji naszego zaangażowania w sprawy Bałtyku. Od kilku lat prowadzimy działania związane z ochroną środowiska Morza Baltyckiego oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa. Bierzemy czynny udzial w spotkaniach dot. Reformy Wspolnej Polityki Rybackiej i orientujemy się w potrzebach tego sektora. Zależy nam również na zmianach prawnych, potrzebnych, a wrecz koniecznych w sektorze rybołówstwa, stąd nasza reakcja na pojawiające się na horyzoncie możliwości zmian instrumentów kontroli rybolowstwa oraz zmian regulacji prawnych. Mamy nadzieje, iż nasz głos, słyszalny również w tej interwencji, wpłynie pozytywnie na zmiany w sektorze rybołówstwa i pozwoli nazwac rybołówstwo na Morzu Baltyckim rybołówstwem zrównoważonym.