Jakość handlowa ryb

Sty062010
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli jakości handlowej ryb. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych, takich jak: ryby wędzone i solone w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów.W wyniku kontroli stwierdzono, że nieprawidłowa jakość handlowa w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyła głównie ryb wędzonych. 

Więcej informacji tutaj