Seminarium Biogeograficzne dla Bałtyku

Gru012009
W dniach 23-25 listopada odbyło się w Sopocie seminarium biogeograficzne dla regionu Morza Bałtyckiego. Seminarium Biogeograficzne jest oficjalną, 

organizowaną przez Komisję Europejską dyskusją ekspertów, w wyniku której decyduje się, czy sieć obszarów siedliskowych Natura 2000 w każdym państwie 

jest w ramach analizowanego regionu biogeograficznego wystarczająco wyznaczona. Te decyzje są wiążące - stwierdzenie, że sieć jest dla jakiegoś 

siedliska lub gatunku niewystarczająca, skutkuje obowiązkiem wyznaczenia lub poszerzenia obszarów Natura 2000 dla tego gatunku lub siedliska. Reprezentantem polskich NGO's był Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników.

W odniesieniu do sieci obszarów siedliskowych w polskiej części Bałtyku, konkluzje seminarium są następujące: 

1. Polska sieć morskich obszarów siedliskowych Natura 2000 jest

wystarczająca dla siedliska 1110 piaszczyste ławice podwodne.

2. Polska sieć morskich obszarów siedliskowych Natura 2000 jest

niewystarczająca dla:

- siedliska 1170 rafy i głazowiska *(konieczne będzie dodanie głazowiska

Rowy przy Słowińskim Parku Narodowym oraz głazowiska u podnóża klifu

orłowskiego)*

- parposza *(konieczne będzie powiększenie obszaru w Zatoce Puckiej)*

- foki szarej *(konieczne będzie powiększenie obszaru w Zatoce Puckiej)*

- morświna *(konieczne będzie powiększenie obszaru w Zatoce Puckiej)*

3. Dane w SDF należy skorygować dla minoga morskiego i minoga

rzecznego *(stwierdzanych

w Zatoce Puckiej a nie wymienionych tam w SDF)*

4. Dalsze badania są potrzebne dla:

- minoga rzecznego w obszarach morskich w pobliżu ujść rzek,

- morświna poza Zatoką Pucką


Żródło informacji: Klub Przyrodników, Paweł Pawlaczyk

Więcej informacji tutaj.