Główny realizator projektu

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia

Stowarzyszenie powstało 1994 r. w Gliwicach. Głównym kierunkiem działalności było wówczas budowanie świadomości ekologicznej na Śląsku oraz coroczna organizacja Letnich Szkół Młodych Ekologów.

W 2001 roku, po wyborze nowych władz Stowarzyszenia, z których większość pochodziła z Wrocławia, siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do tego miasta. Stowarzyszenie wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju - ekorozwoju poprzez:

  • działalność informacyjną, oświatową,
  • poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie powyższego celu,
  • promocję inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną,
  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
  • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26   
 tel./fax +48 71 344 22 64
 e-mail: info-ekounia [at] eko.org.pl
 www.eko-unia.org.pl