Spotkanie Partnerstwa dla Bałtyku w Gdyni

Paź092009
Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie  Partnerstwa dla Bałtyku, w ramach projektu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”, które odbędzie się w Gdyni, dnia 20 października 2009 w Instytucie Oceanografii.

Tym razem chcemy się przyjrzeć kwestii umacniania brzegów morskich - celowości, zasadności, skutkach dla przyrody i środowiska. Spojrzenie na Program ochrony brzegów morskich z różnych punktów widzenia ma stanowić bodziec do żywej, konstruktywnej dyskusji.

Podczas  spotkania Partnerstwa przewidujemy wystąpienia:
- przedstawiciela Urzędu Morskiego w Gdyni
- przedstawicieli środowiska naukowego i organizacji pozarządowych

Termin: 20.10.2009
Miejsce: Instytut Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81 - 378 Gdynia
Ostateczny termin zgłoszeń: 16.10.2009

Szczegółowy program zostanie rozesłany w późniejszym czasie.
Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału i prosimy o zgłoszanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy: info-ekounia [at] eko.org.pl