Ochrona ikony morza?

Wrz222009

Księstwo Monaco zaproponowało objęciem tuńczyka błekitnopłetwego Załącznikiem I Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). W poniedziałek, 21 września, Komitet Zarządzający Unii Europejskiej ds. CITES zdecyduje w drodze głosowania o poparciu lub odrzuceniu rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie poparcia propozycji Księstwa Monaco.

Więcej informacji tutaj.