Komunikat w sprawie niewykorzystanej kwoty połowowej dorszy

Wrz152009
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r., o rybołówstwie, dysponując pulą niewykorzystanej kwoty połowowej dorszy w wysokości 612 ton oraz po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków ustalił warunki podziału niewykorzystanej kwoty połowowej dorszy. Sposób i warunki tego podziału zostały ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lipca 2009 r.
Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków stwierdzono złożenie 129 wniosków o dodatkową kwotę połowową dorszy, z których warunki formalne spełniło 112 wniosków. Zatem, na poszczególne statki rybackie w danej grupie odpowiednio:
od 8 m do 11,99 m - przyznaje się po 4,069 ton dorszy na statek rybacki;
od 12 m do 14,99 m - przyznaje się po 4,883 ton dorszy na statek rybacki;
od 15 m do 18,49 m - przyznaje się po 6,510 ton dorszy na statek rybacki;
od 18,5 m do 20,49 m - przyznaje się po 7,324 ton dorszy na statek rybacki;
od 20,5 m do 25,49 m - przyznaje się po 8,138 ton dorszy na statek rybacki;
powyżej 25,50 m - przyznaje się po 5,697 ton dorszy na statek rybacki.
Po zsumowaniu wszystkich dodatkowych indywidualnych kwot połowowych dorszy wynika, że kwota 612 ton zostanie rozdysponowana w wysokości 611,974 tony. Nierozdysponowana kwota 26 kg pozostanie w dyspozycji Ministra.
Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji dotyczących przyznania dodatkowej kwoty połowowej dorszy."
Komunikat prasowy MRiRW z dnia 8 września 2009. Więcej informacji na www.minrol.gov.pl.