Komunikat w sprawie połowu śledzi

Wrz072009
Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że na stronach serwisu prawnego Komisji Europejskiej (www.eur-lex.europa.eu) zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 730/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 22 - 24 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Polski. Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia zakaz połowów śledzi przez statki pod polską banderą obowiązuje od dnia 8 lipca 2009 r.
Komunikat Prasowy MRiRW z dnia 04.09.2009 (więcej informacji www.minrol.gov.pl)