Komunikat prasowy MRiRW

Sie202009
Komunikat prasowy MRiRW
13 sierpnia 2009
Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego publikacja planowana jest w dniu 14 sierpnia 2009 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał także umowę z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą przekazania dotacji rozwojowej w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
W drugiej połowie sierpnia br. ARiMR rozpocznie dokonywanie płatności na rzecz osób ubiegających się o dofinansowanie.
W najbliższym czasie zostaną wydane rozporządzenia warunkujące uruchomienie osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi.
W dniu 29 czerwca 2009 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013", rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.