Display Mode : One Cat | by Alpha Grouped | [by Cats Grouped] | by Alpha Not Grouped
Rybołówstwo  Top
Odnośniki do stron poświęconych szeroko rozumianego rybołówstwa.
Bookmarks Description Hits
Polski plan zarządzania węgorzem

Opracowanie projektu planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego w Polsce. Opracowanie założeń do krajowego planu gospodarowania zasobami węgorza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło podległym jednostkom naukowo-badawczym posiadającym duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu rybactwa – Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni oraz Instytutowi Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

 

191 
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
172 
 
Środowisko i ochrona przyrody  Top
Odnośniki do stron internetowych związanych ze środowiskiem i ochroną przyrody.
Bookmarks Description Hits
Mapowanie Siedlisk Morskich - strona projektu

Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000

281 
Konwencja Helisińska - strona GIOŚ Bałtycki Plan Działania HELCOM jako strategia ochrony cennych zasobów Morza Bałtyckiego 185 
BSAP - Bałtycki Plan Działań

Komisja Helsińska przyjęła, na podstawie badań i wyników monitoringu, że kluczowymi kwestiami dla ochrony środowiska morskiego Bałtyku są:

  • zapobieganie eutrofizacji,
  • ograniczenie dopływu substancji niebezpiecznych,
  • zapewnienie przyjaznego dla środowiska transportu morskiego,
  • ochrona bioróżnorodności.
232 
  Top
Free thumbnail preview by Thumbshot.de