Display Mode : [One Cat] | by Alpha Grouped | by Cats Grouped | by Alpha Not Grouped
 root  Rybołówstwo 
Rybołówstwo 
Odnośniki do stron poświęconych szeroko rozumianego rybołówstwa.
Bookmarks Description Hits
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
172 
Polski plan zarządzania węgorzem

Opracowanie projektu planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego w Polsce. Opracowanie założeń do krajowego planu gospodarowania zasobami węgorza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło podległym jednostkom naukowo-badawczym posiadającym duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu rybactwa – Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni oraz Instytutowi Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

 

191 
  Top